A kiállítás

Az életművet bemutató tárlat két szinten került elhelyezésre. Mindkét emeleten látható a Mestergyűjtemény nagyításaiból való válogatás. 

 

A fotográfiákhoz tartozó leírások nemcsak Capa adott eseményben való részvételéről informálnak, hanem a történeti összefüggésekre is kitérnek: megmutatják a mindig zajló történelmet, míg Capa képein keresztül annak egyéni dimenzóit, az egyén történetét ismerhetjük meg.

 

A fotó-tereket szintenként két-két információs tér egészíti ki. 

Az első, a bejárati szinten Robert Capa gyermekkori miliőjét és a várost, ahol felnőtt, az akkori Budapestet idézi meg. 

 

A második térben a fényképezés, a fotóriport és a nyomtatott sajtóban való megjelenés, illetve a képszerkesztés témája került középpontba.

 

Az alsó szint információs tere Robert Capa élettörténetét mutatja be különböző médiumok segítségével. 

 

Az utolsó, negyedik kiegészítő térben installációs vetítés formájában a gyűjtemény egy bővebb kurátori válogatása látható, érzékeltetve az életmű lenyűgöző erejét.

 

A kiállítás Robert Capa életművének megismertetésén túl a Capa-jelenség komplex bemutatására vállalkozott. Életének, munkásságának esszenciális erejére építkezett, egybeöltötte az életeseményeket a szakmai tevékenységgel, a személyes vonatkozásokat a közismert tényekkel.

 

A sokak számára ismert „Capa-legenda” mögötti érzékeny, szenvedélyes, nagylelkű, az igazságért kiálló, halált megvető bátorságú, idealista embert is megjeleníti, nemcsak „a világ legnagyobb háborús fényképészét”. Az életutat követve, a fotográfiai életművet kronologikusan bemutatva hoztuk közelebb azt a Robert Capát, aki az őt körülvevő világ megfigyeléséből fakadó tapasztalatait újrarendezve találta ki önmagát, valamint választott szakmájának, a fényképezésnek azt a páratlan módját, amely iskolateremtővé és megkerülhetetlenné tette őt a fotográfia történetében.

 

Robert Capa, a Budapesten született világhírű fotográfus négy kontinens huszonhárom országában nemcsak szemtanúja volt a XX. század meghatározó történelmi eseményeinek, hanem hírvivője is. Egész életében hitt abban, hogy a fotográfia univerzális nyelve képes változásokat előidézni, és ettől a világ jobbá válhat. Mindenre tudott az első „teremtő” pillantással nézni, és amihez csak hozzányúlt, az onnantól újnak, addig nem látottnak tűnt. Meglátta azt, amit mások nem, képes volt perspektívaváltással megfigyelni, gondolkozni, ezért tudott újradefiniálni mindent, és új szemlélettel közelíteni a világ dolgaihoz.

 

Perzselő, mindenen átsugárzó tehetsége áthatotta minden tevékenységét, egész életét. Bátorsága, arcátlansága, fotóinak vizuális ereje páratlan. Soha meg nem szűnő empátiája és humanizmusa meghatározta minden tevékenységét, Henri Cartier-Bresson szóhasználatával az „etikus kalandorok” egyike volt, képeiben megjelenő morális állásfoglalása példaértékű mindenki számára. Azt az embert mutatjuk meg, aki öt harcmezőt megjárva a halál közvetlen közelében dokumentálta az ott történteket, és újraalkotta a harctéri fényképezés módszertanát. Megmutatta az őt követő nemzedékeknek, hogy milyen hatalmas a mély humanizmusból építkező képek ereje.

 

Reményeink szerint ez a tárlat árnyalja a Capa életművéről eddig tudottakat. Az előkészületi munkák során folyamatos kíváncsisággal kutattuk mindazt, amit Capa ránk hagyott, és számtalan meglepetésben volt részünk az információk, összefüggések megtalálása során. Nem a feltételezett igazság megtalálása volt a célunk a polémiára okot adó történetek, képek kapcsán, de mindezeket a képek kontextusához tartozóként kezeltük, és bele is szőttük a kiállításba. A beépített látványelemek segítenek számos összefüggés megértésében, és a nézői aktivitásnak is teret engednek.

 

A Robert Capa-jelenség napjainkban is él, és még számtalan kutatás és felfedezés várat magára, a Magyarországon töltött éveinek tekintetében is. Ezért ez a kiállítás és a benne bemutatott anyagok is folyamatosan kiegészülnek új felfedezésekkel, eddig még nem publikált információkkal. Így lesz Robert Capa életműve élő, növekvő inspiráció továbbra is a mai fotográfusi és nézői tekintetek számára.

 

Csizek Gabriella kurátor